Stavební akustika

Provádíme posouzení zvukových izolací dělících konstrukcí mezi dotčenými prostory včetně měření a návrhu opatření. Výsledkem je řešení, které v maximální možné míře eliminuje vzájemné rušení jednotlivých prostor.