Vytvořit vhodný návrh bytových staveb a jejich interiérů znamená zajistit jejich obyvatelům pocit bezpečí a prostor pro relaxaci.

Privátní interiér

Privátní interiér

  • 2017
  • STU/DPS
  • Praha, Aveton s.r.o.
Poslechová místnost

Rodinná vila

  • 2016
  • DPS/akustická podpora/realizace
  • Zlín, Pavel Mudřík Architects, Aveton s.r.o.
Zkušebna klavíru

Zkušebna klavíru

  • 2016
  • DPS/měření/realizace
  • Praha, Aveton s.r.o.