NANO PANELY

Akustické panely z NANOVLÁKENNÉ MEMBRÁNY

Stěnové a podhledové panely, jakožto akustické absorbéry, přináší zcela inovativní aplikaci nanovlákenné membrány do praxe. Jedná se o produkt nové generace, který dokáže alternovat tradiční akustické formy.

 

Výstupem jsou prototypy stěnového a podhledového panelu. V případě PODHLEDOVÉHO PANELU bylo cílem nalézt nosný materiál, který je ze své vizuální podstaty spíše skrytý a při pohledu z větší vzdálenosti zcela neznatelný. Vzhledem ke snaze vytvořit ekonomicky vhodné řešení, byla jako nosný materiál použita síť ze skelného vlákna se subtilním nosným rámem, čímž bylo dosaženo maximální translucentnosti a čistoty detailu skrytého v podhledu.

U STĚNOVÉHO PANELU bylo pro dosažení patřičného designového efektu zvoleno provedení lícové plochy kombinací perforovaných a neperforovaných ploch z kompozitních bond desek. Samotná perforace je zpracována tak, že vytváří hexagonální kompozici navazující z panelu na panel a při prosvícení vytváří velmi dekorativní a moderní detail v podobě nekonečné mozaiky. Jde o princip estetického sjednocení plochy obkladu, který je vizuálně „bezesparý“. Tvarování panelů i perforací se mohou v budoucnu dále rozvíjet a škála rozšiřovat.

Výzkum probíhal ve spolupráci s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Bylo zjištěno, že použitá nanovlákenná technologie vykazuje při zcela minimální tloušťce a hmotnosti unikátní akustické vlastnosti, které jsou dokonce srovnatelné s mnohonásobně hmotnějšími konvenčními materiály větších tloušťek (absorpce materiálu začíná již v oktávovém pásmu 250 Hz a tím pokrývá celou šířku řečového signálu, čímž dosahuje velmi širokého uplatnění).